Doprava

ve Žďáře nad Sázavou

Cyklostezka do Radonína

Na začátek podzimu plánuje radnice stavbu chodníku s cyklostezkou ve směru od Hettichu na Radonín v objemu 4 mil. Kč, na kterou požádala Státní fond dopravní infrastruktury o dotaci.

Přestože dojde v tomto úseku ke zvýšení bezpečnosti, jak chodců tak i cyklistů, a chodník a cyklostezka je jedna stavba, snížil státní fond výšku uznatelných nákladů pouze na cyklostezku a přislíbil městu 1,6 mil. Kč.

„Jednou z podmínek dotace je, že do konce srpna proběhne výběrové řízení na dodavatele. Stavba v rovném úseku a délce necelého kilometru má být realizována do října letošního roku a dle pravidel SFDI zkolaudovaná ještě letos,” informuje místostarostka Dagmar Zvěřinová.

Město se rozhodlo pro sloučenou cyklostezku s chodníkem, neboť tudy velmi často chodí Radonínští do žďárských škol či zaměstnání. Stavba je součástí dlouholetého záměru radnice vybudovat síť cyklostezek a chodníků po městě a jeho těsném okolí. Povrch nové trasy bude podobný jako u cyklostezky na Polničku, otevřené loni v listopadu.

zdroj: Noviny žďárské radnice


Poslední úprava

2014-12-16Copyright © 2007–2020 Stanislav Hudec