Doprava

ve Žďáře nad Sázavou

Cyklostezky

Zprovozněné úseky cyklostezek ve Žďáře nad Sázavou a okolí:

  • od mostu na Žižkově ulici (poblíž Domu kultury) podél řeky Sázavy k Pilské nádrži (zprovozněna kolem roku 2000) a do Polničky (zprovozněna 25. 11. 2006)
  • od křižovatky Jungmannova–Wonkova podél Jungmannovy a Bezručovy ulice k restauraci U Pily (zprovozněna kolem roku 2000)
  • od mostu přes železniční trať u Hamrů podél ulice Brodské pod Dům klidného stáří a dále podél řeky Sázavy k mostu na ulici 1. máje (výstavba od podzimu 2002, zprovozněna v roce 2003)
  • podél budovy Polikliniky (postavena a zprovozněna na podzim 2007)
  • od Hettichu k Radonínu (výstavba od 12. 9. 2007, zprovoznění koncem listopadu 2007) – viz článek v Novinách žďárské radnice

V okolí Žďáru nad Sázavou jsou dále plánovány tyto úseky cyklostezek:

  • od mostu na ulici 1. máje podél řeky Sázavy (územní plán uvádí jak pravobřežní, tak levobřežní variantu) k mostu na ulici Žižkově (propojení úseků směrem na Hamry a Polničku)
  • od OD Convent podél Nerudovy a Novoměstské ulice a silnice I/19 do Mělkovic
  • od Domu klidného stáří pod železniční viadukt a dále městskými lesy k Radonínu
  • další úseky zejména v centru města jsou zřejmé z územního plánu

Poslední úprava

2015-04-22Copyright © 2007–2020 Stanislav Hudec