Doprava

ve Žďáře nad Sázavou

Okružní křižovatky

V současnosti jsou ve Žďáře nad Sázavou v provozu tyto okružní křižovatky:

  • Brněnská (I/37)–propojka na ulici Jamskou; předčasné užívání od 9. 7. 2007, zprovoznění 1. 9. 2007, viz článek v Novinách žďárské radnice
  • Nádražní–Chelčického; výstavba od února 2007, částečně zprovozněna 29. 8. 2007, úplně zprovozněna 1. 9. 2007
  • Brněnská (I/37)–Jihlavská (II/353); výstavba od 3. 6. 2009, kromě přímé větve Žďár nad Sázavou – Jihlava zprovozněna 16. 11. 2009
  • Nádražní–Smetanova–Strojírenská („U Ivana“); výstavba od 8. 4. 2010, zprovozněna 30. 7. 2010

Ve městě jsou dle územního plánu plánovány následující okružní křižovatky:

  • Novoměstská (I/19)–městský okruh; poblíž současné křižovatky Novoměstská–Neumannova
  • Horní (I/37)–Brněnská (I/37)–Novoměstská (I/19)–Smetanova
  • Dolní (I/37)–Neumannova–Žižkova (I/19); u Domu kultury

Vlastníkem pozemků pod křižovatkami je správce komunikace vyšší třídy. V křižovatkách, jimiž prochází silnice I. třídy, je jím zpravidla stát (příslušnost hospodařit má Ředitelství silnic a dálnic ČR). Investorem přestavby výše uvedených křižovatek na okružní by tedy pravděpodobně bylo Ředitelství silnic a dálnic ČR.

V srpnu 2015 bylo zpracováno Posouzení záměrů na umístění miniokružních křižovatek. Mělo se jednat o přestavbu následujících křižovatek:

  • Jihlavská (II/353)–Chelčického
  • Brodská (I/19)–Revoluční

Posouzení nedoporučilo přestavbu výše uvedených křižovatek na miniokružní.


Poslední úprava

2015-09-15Copyright © 2007–2020 Stanislav Hudec