Doprava

ve Žďáře nad Sázavou

Územní plán

Územní plán Žďár nad Sázavou vydalo zastupitelstvo města Žďár nad Sázavou na svém 16. zasedání, konaném dne 8. 9. 2016, usnesením č. 16/2016/ORÚP/8. Územní plán Žďár nad Sázavou jako opatření obecné povahy nabyl účinnosti dne 4. 10. 2016. Tímto dnem také pozbývá platnosti územní plán města Žďár nad Sázavou z roku 2003.


Poslední úprava

2016-10-04Copyright © 2007–2020 Stanislav Hudec